Ar Augstisvētītā Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību

LV

RU

ENG

Sākumlapa

Ziņas

Raksti

Intervijas

Kalendārs

Svēto dzīves

Par Pareizticību

Lūgšanas

Bibliotēka

Katahētika

Ikonogrāfija

Dievnami

Svētvietas

Vārdnīca

Norādes

 

Kontakti un info

 

 

 

 

 

Apustulis Toms

 

Pats tālākais no apustuliskajiem ceļojumiem bija apustuļa Toma, saukts Dvīnis, ceļš. Savā svētajā neatlaidībā apustulis Toms nebaidījās ne no briesmām, ne no pārbaudījumiem, bet pievilka cilvēku sirdis ar kristīgu mīlestību, tīrību un savas gara cīnītāja dzīves augstumu.

Pašā svētā Toma vārdā ir noslēpts kāds noslēpums. „Toms” tulkojumā no senebreju valodas nozīmē „dvīnis”, tāpat tulkojams arī grieķu vārds „Didims”, kā arī tiek saukts šis Glābēja māceklis. Kam tad dvīnis bija svētais apustulis Toms Didims, kam viņš bija līdzīgs? Viņa ikonās mēs redzam ļoti savdabīgu seju – jaunu un stingru ar nedaudz asiem sejas vaibstiem, kas atzīmē dedzīgu dvēseles šķīstību. Šis cilvēks šķiet līdzīgs nerimstoši lidojoši bultai. Tāds ārējais izskats nebija nevienam no citiem apustuļiem ļoti tāls tas redzams no Paša Glābēja tēla. Tomēr, kad Jēzus Kristus parādījās redzējumā Gogdinas svētītājam Dionīsijam, tas pieņēma viņu par savu skolotāju (pamācītāju, audzinātāju, ceļa rādītāju) apustuli Tomu un Kungs teica: „Es neesmu Toms, bet viņa Brālis”. Jā, ne ar sejas vaibstiem, bet ar savu garu, centību sekot Dievišķajam Skolotājam, apustulis Toms kļuva līdzīgs pašam Dieva Dēlam – un Kungs viņu nosauca par brāli, par Debesu Tēva dēlu.

Taškentas un Vidusāzijas metropolīts Vladimirs